» Home » Doelgroepen » Voor-scholen » Informatie

Informatie

De school speelt een belangrijke rol bij de gezonde leefstijl van een kind. Als aangrijpingspunt wordt door scholen veelal sport en bewegen gebruikt, aangezien dit voor de meeste kinderen en jongeren leuk is om te doen en een belangrijke bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren. Dit kan leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval. Lees verder over het ondersteuningsaanbod van Doe ff Gezond.

Naast sport en bewegen is het ook belangrijk dat er op een school aandacht is voor het voedingsbeleid. Denk hierbij aan traktatiebeleid of aandacht voor gezonde tussendoortjes op basisscholen en een gezonde schoolkantine op middelbare scholen.

Doe ff Gezond stimuleert dat scholen meer aandacht hebben voor gezonde voeding en bewegen. Voor deelnemende basisscholen is het volgende ondersteuningsaanbod samengesteld:
- Op elke deelnemende school een buurtsportcoach
- Jaarlijkse fittesten (motorisch, leefstijl en BMI)
- sport(beweeg)kennismaking voor de kinderen in de groepen 1 en 2
- gastlessen tijdens de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8
- De schooldiëtist, bekijk hier de menukaart
- Optimaliseren van het voedings- en beweegbeleid en toewerken naar een Vignet Gezonde School
- Aansluiting op jaarcampagnes


Bekijk hier de informatie over de Doe ff Gezond-school.

Voor middelbare scholen zetten we vooral in op:
- een gezonde schoolkantine
- het sportprogramma Highschool Challenge

Scholen die interesse hebben in bovenstaand aanbod of eerst nog wat meer informatie willen, kunnen hierover contact opnemen met Doe ff Gezond.

Social Media

Partners