» Home » Nieuws » Hoe gaat het nu met?... Eten en drinken op de Don Bosco school

nieuws

Hoe gaat het nu met?... Eten en drinken op de Don Bosco school

Hoe gaat het nu met?... Eten en drinken op de Don Bosco school


Halverwege vorig schooljaar, op vrijdag 22 april 2016, heeft de Don Bosco school hun nieuwe voedingsbeleid geïntroduceerd. In het kort: elke dag fruit als pauzehapje, 1x water en 1x een drankje naar keuze, één product per kind als traktatie en bij voorkeur gezonde traktaties, geen koeken tijdens de lunch. Nu we aan het begin van een nieuw schooljaar staan, is het tijd voor een terugblik en interview met Serge Bomius, directeur van de Don Bosco school.


Hoe gaat het nu met gezond eten en drinken op de Don Bosco?
'Het gaat boven verwachting goed. Het nieuwe beleid hebben we samen met de medezeggenschapsraad en het lerarenteam opgesteld. Dat heeft ervoor gezorgd dat het vanaf het begin een goed gedragen beleid is. Het overgrote deel van de ouders vindt het ook een goed initiatief, maar toch ook wel gewaagd. Bij de jongste groepen is het als vanzelfsprekend gegaan en was het voor de leerkrachten, ouders en kinderen een kleine stap. In de bovenbouw merk je dat ouders en kinderen er soms wat meer moeite mee hebben.'

 

Wat was makkelijk in de praktijk te brengen?
'Over de regel 'elke dag fruit als pauzehapje' is eigenlijk geen weerstand gekomen van ouders en kinderen. Ouders vinden het een mooi gebaar dat de school elke maandag het fruit voor in de kleine pauze betaalt en regelt. We hebben er wel heel bewust voor gekozen om niet elke dag het fruit te verzorgen, want we vinden dat het een verantwoordelijkheid van de ouders is om een pauzehapje mee te geven. Gelukkig zagen we van het begin af aan, dat bijna alle ouders vier dagen per week fruit meegaven. Als ouders het een keer niet meegeven, dan hebben we op school fruit liggen.'

 

Wat was moeilijker?
'Water drinken was lastiger, bijvoorbeeld ouders die aangeven dat hun kind geen water lust. Van sommige leerkrachten krijg ik wel signalen dat een paar kinderen weinig drinken, maar eigenlijk drinken alle kinderen water: de kinderen die weinig drinken, drinken zowel weinig water én weinig van andere drankjes. Bovendien gaat het bij ons om één van de twee drinkmomenten, het andere drinkmoment mogen kinderen een eigen meegenomen drankje drinken. Je ziet ook dat kinderen hetzelfde willen drinken als de rest van de groep, waardoor kinderen het nu normaal en prima vinden om water te drinken.'

 

Zijn er ook consequenties als ouders zich niet aan de regels houden?
'Qua traktaties hebben de meeste ouders zich vanaf het begin gehouden aan de 'één product regel'. Toch zie je nog wel dat de meeste ouders trakteren op ongezondere producten, zoals een zakje chips of een waterijsje. Verder hebben we een keer gehad dat een ouder voor elk kind een zakje chips met een stift wilde trakteren. Dat hebben we goed moeten bespreken met de ouders. In het vervolg zal dat niet meer gebeuren. Dat was niet leuk om te doen, zeker niet voor het jarige kind. Maar als je regels hebt, dan moet je er toch consequenties aan verbinden als ouders zich er niet aan houden.'

 

Heb je nog leuke anekdotes uit de dagelijkse praktijk?
'Qua lunchtrommels hoorden we in het begin de kinderen nog wel af en toe mopperen, maar nu zie je dat ze trots zijn op hun gezonde lunchtrommels. Sommige kinderen krijgen nu salades mee zonder dressing en laten dat met trots zien.

 

Zijn er nog verbeterpunten mogelijk?
'Er zijn nog wel ouders die zich niet altijd aan de regels omtrent gezond eten en drinken houden. Hiervoor zijn we nu aan het kijken of we korte briefjes mee kunnen geven in de lunchtrommels van de kinderen met de vraag om gezonde producten mee te geven in plaats van een koek bij de lunch of twee pakjes met zoete drankjes per schooldag. Als het 1x gebeurt, is dat niet zo erg, maar wel als het regelmatig voorkomt. Als er 3x zo'n briefje is meegegeven, willen we ouders bellen om het gesprek aan te gaan.'
 

Benieuwd wat jij op jouw school kunt doen? Of hulp nodig om een dergelijk beleid te maken en in te voeren? Neem dan gerust contact op met Debbie van der Linden, Gezonde Schooladviseur van Doe ff Gezond!

« Terug

Social Media

Partners