Gezond kind & gezin

Overgewicht en obesitas bij kinderen heeft vaak grote impact op de fysieke gezondheid of het psychosociaal functioneren. Kwetsbare kinderen, zoals kinderen die in armoede of in een problematische gezinssituatie opgroeien, kampen vaker met overgewicht en obesitas. Deze kinderen verdienen extra aandacht en ondersteuning, zodat ook zij gezond kunnen opgroeien. Alleen aandacht voor leefstijl (voeding, bewegen en slapen) is vaak niet voldoende. Vooral bij kinderen en gezinnen waar meerdere problemen spelen, is een bredere aanpak nodig. Hiervoor zet Doe ff Gezond de 'Gezinsaanpak Gezonde Toekomst' in. We zijn in 2020 gestart met een pilot in Dordrecht-West, die we inmiddels hebben uitgebreid naar de hele stad.

Een belangrijk kenmerk van de Gezinsaanpak is de inzet van een Centrale Zorgverlener. Deze professional van de Jeugdgezondheidszorg begeleidt het kind gedurende de benodigde periode, betrekt er voor het aanpakken van de multi-problematiek zo nodig andere professionals bij, maar blijft zelf de regie houden en vast aanspreekpunt voor het gezin.

Deze aanpak is elders in Nederland met succes geïmplementeerd. Wij verwachten ook in Dordrecht mooie resultaten te kunnen behalen met deze aanpak en een omgeving voor deze kinderen te kunnen creëren waarbij ze lekkerder in hun vel zitten.

Deze aanpak is al in meerdere steden met succes geïmplementeerd. Wij verwachten ook in Dordrecht mooie resultaten met de aanpak te behalen en een omgeving te creëren waarbij kinderen lekkerder in hun vel zitten.

Meer informatie

Meer informatie over het landelijk model gezinsaanpak, de handreiking en de bijbehorende hulpmiddelen, kun je hier vinden.

Download ook onze lokale flyer!

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl