Gezonde stad

Doe ff Gezond streeft ernaar dat kinderen kunnen wonen, leren en recreëren in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Een stad waar de gezonde keus de meest voor de hand liggende en meest aantrekkelijke is. Een stad waar een gezond gewicht, gezond eten en lekker bewegen de norm is. Om dit te realiseren, zetten we stadsbreed in op structurele veranderingen. Veranderingen die dag in, dag uit het verschil maken.

Een kind beweegt zich op stedelijk niveau in verschillende omgevingen waarin kansen liggen voor beïnvloeding; de leer-, speel-, sport- en recreatieomgeving. De aanpak van Doe ff Gezond zet in op elk van deze omgevingen. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten op stadsniveau.

Gezonde basisscholen

Een gezonde leefstijl is niet alleen van meerwaarde voor het kind. Ook onderwijsinstellingen zelf hebben baat bij gezonde kinderen. Gezonde leerlingen zijn namelijk fitter, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Doe ff Gezond investeert in het gezonder maken van basisscholen in heel Dordrecht. De gezonde school adviseur van Doe ff Gezond kan scholen hierbij ondersteunen. Bij interesse kunnen scholen mailen naar info@doeffgezond.nl

Lees meer...

Gezonde kinderopvang

Een gezonde leefstijl is niet alleen van meerwaarde voor het kind. Ook opvanginstellingen zelf hebben baat bij gezonde kinderen. Gezonde leerlingen zijn namelijk fitter, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Doe ff Gezond investeert in het gezonder maken van opvanglocaties in heel Dordrecht. De gezonde opvang adviseur van Doe ff Gezond kan locaties hierbij ondersteunen. Bij interesse kunnen opvanginstellingen mailen naar info@doeffgezond.nl

Lees meer

Gezonde sportkantine

Wij dromen van een sportomgeving waar structureel aandacht is voor een gezond voedingsaanbod en gezonde sportsponsoring. Waar het sportterrein rookvrij is en waar op een verantwoorde manier alcohol wordt gebruikt. Deze toekomstdroom maken we waar samen met partners in de stad, zoals Dordt Sport. Samen maken we gezond gewoon. Zodra een vereniging hiermee aan de slag wil, zetten we Team:Fit in. Begin dit jaar zijn de eerste stappen gezet naar een gezondere sportomgeving, onder andere door een gezonder aanbod in sportkantines en -accommodaties te stimuleren. Sportverenigingen die aanspraak willen doen op het vignet van Team:Fit, kunnen mailen naar info@doeffgezond.nl.

Kindermenu 2.0

Vaak zit een kindermenu in een restaurant vol vet en suiker en is groente ver te zoeken. Maar in Dordrecht zit daar nu verandering in. Restaurants in Dordrecht kunnen het vignet Kindermenu 2.0 van Doe ff Gezond verdienen, als ze een kindermenu aanbieden dat voldoet aan de schijf van vijf van het Voedingscentrum. Een gezond kindermenu levert blije kinderen en tevreden ouders op, en dus meer klanten aan tafel. Restaurants die aanspraak willen doen op het vignet, of een gezond kindermenu willen gaan ontwikkelen, kunnen mailen naar info@doeffgezond.nl.

Lees meer...

Lekker buitenspelen

Om kinderen meer buiten te laten spelen is het belangrijk dat er in de dagelijkse leefomgeving voldoende veilige en aantrekkelijke speelplekken zijn. Een aantrekkelijke speelplek stimuleert kinderen om ook buiten schooltijd naar buiten te gaan. Doe ff Gezond zoekt samen met diverse partners naar oplossingen voor meer speelplezier. Voor vragen of suggesties, mail je naar info@doeffgezond.nl.

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl