Gezonde basisscholen

Een gezonde leefstijl is niet alleen van meerwaarde voor het kind. Ook onderwijsinstellingen zelf hebben baat bij gezonde kinderen. Gezonde leerlingen zijn namelijk fitter, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Doe ff Gezond investeert in het gezonder maken van basisscholen in heel Dordrecht. De gezonde school adviseur van Doe ff Gezond kan scholen hierbij ondersteunen.

Samen maken we van Dordrecht een gezonde stad om in op te groeien! Scholen en kinderopvangorganisaties, waaronder peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, zijn daar een belangrijke partner in.

Sterrenaanpak

Scholen kunnen zich melden voor de sterrenaanpak. Dit waarderingssysteem geeft aan in hoeverre en in welke mate de school aandacht besteed aan de gezondheidsthema's van Doe ff Gezond, en geeft deze aandacht een 3-, 4- of 5-sterren-waardering. Een 3-sterrenwaardering wil zeggen dat ze kleine en eenvoudige stappen zetten. 4-sterren houdt in dat ze er structureler en beleidsmatiger aandacht aan besteden. Ligt de ambitie hoger, dan kunnen ze gaan voor 5-sterren en werken ze met ondersteuning aan de ambitie om een 'Gezonde School' te worden. Op ruim 70 plekken in Dordrecht is het sterrenvignet al uitgedeeld. Bij interesse kunnen scholen mailen naar info@doeffgezond.nl. Download onze Doe ff Gezond brochure voor meer informatie over de sterrenaanpak.

Gezonde school

Als volgende stap kunnen scholen toewerken naar het landelijke Gezonde School-certificaat. Ze kunnen aan de slag gaan met 1 of meer van de 8 gezonde school thema's. Als een school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunnen ze het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. 

De Gezonde School-aanpak helpt om structureel te werken aan de gezondheid van jullie leerlingen. Ook een Gezonde School worden? Kijk voor meer informatie op gezondeschool.nl en vraag onze gezonde school adviseur om advies.

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl