Gezonde opvanglocaties

Een gezonde leefstijl is niet alleen van meerwaarde voor het kind. Ook opvanginstellingen zelf hebben baat bij gezonde kinderen. Gezonde leerlingen zijn namelijk fitter, minder vaak ziek en hebben meer zelfvertrouwen. Doe ff Gezond investeert in het gezonder maken van opvanglocaties in heel Dordrecht. De gezonde opvang adviseur van Doe ff Gezond kan locaties hierbij ondersteunen. Bij interesse kunnen opvanginstellingen mailen naar info@doeffgezond.nl.

Samen maken we van Dordrecht een gezonde stad om in op te groeien! Scholen en kinderopvangorganisaties, waaronder peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, zijn daar een belangrijke partner in.

Sterrenaanpak

Opvanglocaties kunnen zich melden voor de sterrenaanpak. Dit waarderingssysteem geeft aan in hoeverre en in welke mate de opvang aandacht besteed aan de gezondheidsthema's van Doe ff Gezond, en geeft deze aandacht een 3-, 4- of 5-sterren-waardering. Een 3-sterrenwaardering wil zeggen dat ze kleine en eenvoudige stappen zetten. 4-sterren houdt in dat ze er structureler en beleidsmatiger aandacht aan besteden. Ligt de ambitie hoger, dan kunnen ze gaan voor 5-sterren en werken ze met ondersteuning aan de ambitie om een 'Gezonde Kinderopvang' te worden. Op ruim 70 plekken in Dordrecht is het sterrenvignet al uitgedeeld. Bij interesse kunnen scholen mailen naar info@doeffgezond.nl. Download onze Doe ff Gezond brochure voor meer informatie over de sterrenaanpak.

Gezonde Kinderopvang

Als volgende stap kunnen opvanglocaties werken aan de landelijke Gezonde opvang-aanpak.

Een kinderopvangorganisatie die werkt met deze aanpak kiest een of meer gezondheidsthema’s waarmee ze aan de slag gaat. Deze thema’s zijn voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid, en bescherming tegen de zon. Voor de bso is ook het thema preventie van middelengebruik beschikbaar. 

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Interesse? Kijk voor meer informatie op gezondekinderopvang.nl en vraag onze gezonde opvang adviseur om advies.

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl