Wie zijn wij?

Doe ff Gezond is de Dordtse vertaling van de landelijke aanpak JOGG. De JOGG-aanpak is een integrale wijkgerichte methode om de omgeving van jongeren bewuster te maken van het belang van een gezonde leefstijl.

In 2012 is Dordrecht als een van de eerste gemeenten aangehaakt bij JOGG om de stijging van het overgewicht bij kinderen een halt toe te roepen. Doe ff Gezond wordt in opdracht van de gemeente Dordrecht uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid. De focus lag bij aanvang van het programma vooral op een integrale wijkaanpak in Dordrecht West (Krispijn, Wielwijk en Crabbehof), omdat het percentage kinderen met overgewicht daar het hoogste was. Sinds de start van Doe ff Gezond is dat percentage aanzienlijk gedaald (zie Feiten en Cijfers). Een groot succes dat we vanaf 2019 mogen delen met heel Dordrecht!

Uiteindelijk richt Doe ff Gezond zich op het bewerkstelligen van een verandering bij ouders en hun kinderen van 0-12 jaar. De professionals vormen het belangrijkste kanaal voor het bereiken van de ouders. Doe ff Gezond geeft advies en ondersteuning, biedt deskundigheidsbevordering, tips en materialen. Wij werken nauw samen met o.a. de kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg, sociaal wijkteams, diëtisten, DordtSport, Toppie en de gemeente Dordrecht.

De diversiteit van de Dordtse samenleving vraagt om een aanpak op maat. Zodoende kunnen er drie interventieniveaus worden onderscheiden; stedelijk niveau, buurtniveau en gezinsniveau.

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl