Gezond kind & gezin

Kwetsbare kinderen, zoals kinderen die in armoede of in een problematische gezinssituatie opgroeien, kampen vaker met overgewicht en obesitas. Deze kinderen verdienen extra aandacht en ondersteuning. Alleen aandacht voor de leefstijl (voeding, bewegen en slapen) is vaak onvoldoende. Vooral bij kinderen en gezinnen waar meerdere problemen spelen, is een bredere aanpak nodig. Hiervoor heeft Doe ff Gezond de ketenaanpak ontwikkeld.

Overgewicht en obesitas bij kinderen heeft vaak grote impact op de fysieke gezondheid of het psychosociaal functioneren. Deze kinderen verdienen onze aandacht en ondersteuning om gezond op te kunnen groeien. Vanuit Doe ff Gezond zijn we op de achtergrond flink bezig om de ketenaanpak vorm te geven. We zullen in 2020 starten met een pilot in Dordrecht-West en bij succes verder uitbreiden.

Hierbij zullen we een centrale zorgverlener via Jeugdgezondheidszorg inzetten die het kind met overgewicht en multi-problematiek gedurende de benodigde periode begeleidt en verbindt met de professionals die voor dat gezin en kind wenselijk zijn.

Deze aanpak is al in meerdere steden met succes geïmplementeerd. Wij verwachten ook in Dordrecht mooie resultaten met de aanpak te behalen en een omgeving te creëren waarbij kinderen lekkerder in hun vel zitten.

Meer informatie

Meer informatie over het landelijk model ketenaanpak, de handreiking en de bijbehorende hulpmiddelen, kun je hier vinden.

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 166
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl