Wie zijn wij?

Doe ff Gezond is de Dordtse vertaling van de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In 2012 is Dordrecht als een van de eerste gemeenten aangehaakt bij JOGG om de stijging van het overgewicht bij kinderen een halt toe te roepen. Doe ff Gezond wordt in opdracht van de gemeente Dordrecht uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid. De focus lag bij aanvang van het programma vooral op een integrale wijkaanpak in Dordrecht West (Krispijn, Wielwijk en Crabbehof), omdat het percentage kinderen met overgewicht daar het hoogste was. Sinds de start van Doe ff Gezond is dat percentage aanzienlijk gedaald (zie Feiten en Cijfers). Sinds 2018 bekijken we ook met andere wijken in Dordrecht wat de jeugd nodig heeft voor een gezonde start.

Doe ff Gezond geeft advies en ondersteuning, biedt deskundigheidsbevordering, tips en materialen. Wij werken nauw samen met o.a. de kinderopvang, scholen, jeugdgezondheidszorg, sociaal wijkteams, Toppie Dordrecht, Groen doet goed en de gemeente Dordrecht. 

Het is belangrijk om te weten wat kinderen nodig hebben om gezond op te groeien. De omgeving speelt daarbij ook een hele belangrijke rol. Doe ff Gezond richt zich daarom op de volgende drie pijlers:

3 pijler van Doe ff Gezond

1
Kennis over gezonde leefstijl

Doe ff Gezond biedt professionals kennis, tips en materialen waarmee zij ouders en kinderen kunnen ondersteunen en enthousiasmeren om gezond te eten en genoeg te bewegen.                                                         

                                                           

                                                      

2
Een gezonde omgeving

Samen met de gemeente en diverse partners in de wijk dragen wij bij aan een sociale en fysieke omgeving die kinderen en hun ouders stimuleert tot gezond gedrag. Denk hierbij aan een gezonde schoolomgeving en kinderopvang, veilige fietspaden, aantrekkelijke speelplekken voor kinderen van alle leeftijden en laagdrempelig beweegaanbod.                                                                                                          

3
Tijdige signalering en passende zorg

Op dit moment wordt, samen met de jeugdgezondheidszorg en sociale wijkteams, in Dordrecht het landelijke model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas opgezet. Door de zorg goed op elkaar af te stemmen, willen we risico op (ernstig) overgewicht bij kinderen tijdig signaleren en hen leiden naar passende zorg ter bevordering van een gezonde leefstijl en gezond gewicht.

Meer weten? Stuur ons een e-mail

Doe ff gezond Dordrecht

Doe ff Gezond stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij kinderen van 0 tot 12 jaar en laat zien hoe leuk en lekker dat is. Het is de Dordtse vertaling van Jongeren Op Gezond Gewicht en wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Holland Zuid.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Doe ff Gezond? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden
Contact

Karel Lotsyweg 40
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

T 078 770 85 00
E info@doeffgezond.nl