» Home » Tags » Fittesten

Fittesten

Opnieuw lichte daling overgewicht jeugd Dordrecht-West

De resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten wijzen opnieuw op een lichte daling van overge-wicht bij kinderen uit Dordrecht-West. Vooral het aantal kinderen met ernstig overgewicht/obesitas liep terug. Van de elf deelnemende basisscholen uit Dordrecht-West deed 94% van de leerlingen vorig jaar september mee aan de fittest in sportcomplex Crabbehof.

Heel Dordrecht-West in het teken van ‘gratis bewegen’

DORDRECHT – Gratis bewegen kan in Dordrecht overal en altijd. Met die boodschap wil het Dordtse programma Doe ff Gezond laten zien hoe makkelijk bewegen en sporten kan zijn en de Dordtse jeugd stimuleren dagelijks meer te bewegen.

Overgewicht in Dordrecht-West sinds 2011 met ruim 20% gedaald

Sinds de start van het project Doe ff Gezond in Dordrecht-West is het overgewicht onder kinderen daar met ruim 20% afgenomen. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten onder 1670 leerlingen van twaalf bassischolen in de wijken Crabbehof/Zuidhoven, Wielwijk, Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn.

Doe ff Gezond-scholen bijgepraat over resultaten fittesten

Op dinsdag 27 januari werden vertegenwoordigers van de twaalf Doe ff Gezond-scholen tijdens een lunchbijeenkomst bijgepraat over de uitkomsten van de fittesten die in 2014 zijn afgenomen. De bijeenkomst werd goed bezocht, alle scholen waren vertegenwoordigd!

Daling van overgewicht in Dordrecht-West

De Doe ff Gezond-aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. De resultaten van de jaarlijks terugkerende fittesten wijzen namelijk op een daling van overgewicht onder de basisschooljeugd (groep 3 t/m 8) in Dordrecht-West.

Social Media

Partners